31.514

Wijziging Wet SUWI in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering
ingediend 24-06-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-04-24      
advies 2008-06-06 43    
nader rapport 2008-06-18   12  
indiening 2008-06-24   6  
Tweede Kamer
behandeling 2008-10-30     128
stemming 2008-11-04     5
subtotaal       133
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-12-05 31    
memorie van antwoord 2008-12-09   4  
eindverslag 2008-12-16 7    
behandeling 2008-12-23 7    
stemming 2008-12-23 0    
subtotaal   45 4 49
Staatsblad
publicatie wet 2008-12-30   7  
totalen
TK + EK       182
totaal       250

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 4 november 2008
    stemming (aangenomen, tegen: SP) Handelingen TK 2008/2009, nr. 19, blz: 1970-1971
  • 30 oktober 2008
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 18, blz: 1279-1289
  • 29 oktober 2008
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 17, blz: 1231-1255