31.547

Aanpassing van de Geneesmiddelenwet in verband met geneesmiddelen voor geavanceerde therapietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de Geneesmiddelenwet in verband met Verordening (EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 (PbEU L 324)
ingediend 26-07-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2008-07-26      
Tweede Kamer
stemming 2008-10-30     96
subtotaal       96
Eerste Kamer
eindverslag 2008-11-04 5    
stemming 2008-11-11 7    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2008-12-09   28  
totalen
TK + EK       108
totaal       136

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK