31.577

Wet stimulering arbeidsparticipatietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie)
ingediend 04-09-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-06-04      
advies 2008-07-10 36    
nader rapport 2008-09-01   53  
indiening 2008-09-04   3  
Tweede Kamer
behandeling 2008-11-06     63
stemming 2008-11-11     5
subtotaal       68
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-12-05 24    
memorie van antwoord 2008-12-09   4  
eindverslag 2008-12-16 7    
behandeling 2008-12-23 7    
stemming 2008-12-23 0    
subtotaal   38 4 42
Staatsblad
publicatie wet 2008-12-30   7  
totalen
TK + EK       110
totaal       209

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 11 november 2008
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 22, blz: 1737-1738
  • 6 november 2008
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 21, blz: 1696-1702