31.707

Invoering premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder
ingediend 16-09-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-09-03      
advies 2008-09-10 7    
nader rapport 2008-09-15   5  
indiening 2008-09-16   1  
Tweede Kamer
behandeling 2008-11-06     51
stemming 2008-11-11     5
subtotaal       56
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-12-05 24    
memorie van antwoord 2008-12-10   5  
eindverslag 2008-12-16 6    
behandeling 2008-12-23 7    
stemming 2008-12-23 0    
subtotaal   37 5 42
Staatsblad
publicatie wet 2008-12-30   7  
totalen
TK + EK       98
totaal       118

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 11 november 2008
    stemming (aangenomen, tegen: SP) Handelingen TK 2008/2009, nr. 22, blz: 1738
  • 6 november 2008
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 21, blz: 1702-1708