31.567

Wet participatiebudgettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)
ingediend 29-08-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-07-17      
advies 2008-08-14 28    
nader rapport 2008-08-27   13  
indiening 2008-08-29   2  
Tweede Kamer
behandeling 2008-11-06     69
stemming 2008-11-11     5
subtotaal       74
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-12-05 24    
memorie van antwoord 2008-12-09   4  
eindverslag 2008-12-16 7    
behandeling 2008-12-23 7    
stemming 2008-12-23 0    
subtotaal   38 4 42
Staatsblad
publicatie wet 2008-12-30   7  
totalen
TK + EK       116
totaal       166

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 11 november 2008
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 22, blz: 1736-1737
  • 6 november 2008
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 21, blz: 1691-1696