31.422 (R1853)

Goedkeuring Verdrag Raad van Europa ter voorkoming van terrorismetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34)
ingediend 11-04-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-12-13      
advies 2008-02-15 64    
nader rapport 2008-04-02   47  
indiening 2008-04-11   9  
Tweede Kamer
stemming 2008-11-13     216
subtotaal       216
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-06-19 218    
memorie van antwoord 2009-09-03   76  
nader voorlopig verslag 2009-11-04 62    
nadere memorie van antwoord 2009-12-03   29  
eindverslag 2009-12-15 12    
stemming 2010-03-02 77    
subtotaal   369 105 474
Staatsblad
publicatie wet 2010-03-23   21  
totalen
TK + EK       690
totaal       831

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK