31.508

Wijziging boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake jaarrekening en geconsolideerde jaarrekeningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (PbEU L 224)
ingediend 17-06-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-03-20      
advies 2008-04-29 40    
nader rapport 2008-06-10   42  
indiening 2008-06-17   7  
Tweede Kamer
stemming 2008-11-20     156
subtotaal       156
Eerste Kamer
eindverslag 2008-12-02 12    
stemming 2008-12-09 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2008-12-22   13  
totalen
TK + EK       175
totaal       277

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK