31.525

Wijziging van enige wetten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden en tegemoetkoming voor uitwonenden bij vrijheidsontnemingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming
ingediend 03-07-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-02-22      
advies 2008-04-08 46    
nader rapport 2008-06-30   83  
indiening 2008-07-03   3  
Tweede Kamer
stemming 2008-12-04     154
subtotaal       154
Eerste Kamer
eindverslag 2008-12-16 12    
stemming 2008-12-23 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2009-02-19   58  
totalen
TK + EK       173
totaal       363

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK