31.386

Strafbaarstelling deelname en meewerken aan training voor terrorismetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen
ingediend 12-03-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-12-24      
advies 2008-02-14 52    
nader rapport 2008-03-03   18  
indiening 2008-03-12   9  
Tweede Kamer
behandeling 2009-01-20     314
stemming 2009-02-03     14
subtotaal       328
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-05-20 106    
memorie van antwoord 2009-05-26   6  
eindverslag 2009-05-26 0    
behandeling 2009-06-09 14    
stemming 2009-06-09 0    
voorlopig verslag 2009-06-19 116    
memorie van antwoord 2009-09-03   82  
nader voorlopig verslag 2009-11-04 62    
nadere memorie van antwoord 2009-12-03   29  
eindverslag 2009-12-15 12    
subtotaal   204 111 315
Staatsblad
publicatie wet 2009-06-18   -180  
totalen
TK + EK       643
totaal       542

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK