31.721

Wet versnelling besluitvorming wegprojectentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Spoedwet wegverbreding en de Tracéwet in verband met de vereenvoudiging van de onderzoekslast (Wet versnelling besluitvorming wegprojecten)
ingediend 27-09-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-07-16      
advies 2008-08-14 29    
nader rapport 2008-09-24   41  
indiening 2008-09-27   3  
Tweede Kamer
stemming 2009-01-13     108
subtotaal       108
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-02-17 35    
memorie van antwoord 2009-03-09   20  
eindverslag 2009-03-10 1    
behandeling 2009-03-24 14    
stemming 2009-03-31 7    
subtotaal   57 20 77
Staatsblad
publicatie wet 2009-04-23   23  
totalen
TK + EK       185
totaal       281

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK