31.391

Partiële wijziging Wetboek van Strafrecht inzake rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemtentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten
ingediend 20-03-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-12-24      
advies 2008-02-21 59    
nader rapport 2008-03-14   22  
indiening 2008-03-20   6  
Tweede Kamer
behandeling 2009-06-11     448
stemming 2009-06-16     5
subtotaal       453
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-10-06 112    
memorie van antwoord 2009-11-10   35  
eindverslag 2009-11-17 7    
stemming 2009-11-24 7    
subtotaal   126 35 161
Staatsblad
publicatie wet 2009-12-10   16  
totalen
TK + EK       614
totaal       717

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 16 juni 2009
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 95, blz: 7465
  • 11 juni 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 94, blz: 7383-7391