31.555

Wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (PbEG L 328/59) (wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie)
ingediend 15-08-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2008-08-15      
Tweede Kamer
stemming 2009-01-22     160
subtotaal       160
Eerste Kamer
eindverslag 2009-02-10 19    
stemming 2009-03-03 21    
subtotaal   40   40
Staatsblad
publicatie wet 2009-03-17   14  
totalen
TK + EK       200
totaal       214

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK