31.467

Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlasttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)
ingediend 20-05-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-10-01      
advies 2007-11-23 53    
nader rapport 2008-05-14   173  
indiening 2008-05-20   6  
Tweede Kamer
behandeling 2009-03-18     302
stemming 2009-04-07     20
subtotaal       322
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-06-09 63    
memorie van antwoord 2009-10-07   120  
nader voorlopig verslag 2009-12-01 55    
nadere memorie van antwoord 2010-02-08   69  
eindverslag 2010-02-16 8    
behandeling 2010-06-29 133    
stemming 2010-07-06 7    
subtotaal   266 189 455
Staatsblad
publicatie wet 2010-08-31   56  
totalen
TK + EK       777
totaal       1065

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 7 april 2009
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 73, blz: 5763-5765
  • 18 maart 2009
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 65, blz: 5178-5207
  • 11 maart 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 62, blz: 4954-4981