31.575

Inning van partneralimentatietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging Inning van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie
ingediend 03-09-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-05-09      
advies 2008-05-28 19    
nader rapport 2008-08-28   92  
indiening 2008-09-03   6  
Tweede Kamer
behandeling 2009-03-31     209
stemming 2009-04-07     7
subtotaal       216
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-05-19 42    
memorie van antwoord 2009-06-19   31  
eindverslag 2009-06-30 11    
behandeling 2009-06-30 0    
stemming 2009-06-30 0    
subtotaal   53 31 84
Staatsblad
publicatie wet 2009-07-16   16  
totalen
TK + EK       300
totaal       433

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 7 april 2009
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 73, blz: 5766
  • 31 maart 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 70, blz: 5555-5579