31.531

Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Aptroot en Vos Versterking van de positie van leveranciers uit het MKBtype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB)
ingediend 10-07-2008 15:48
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2008-07-10      
Tweede Kamer
behandeling 2009-03-05     238
stemming 2009-03-10     5
subtotaal       243
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-04-29 50    
memorie van antwoord 2009-07-10   72  
nader voorlopig verslag 2009-09-29 81    
nadere memorie van antwoord 2010-01-15   108  
verslag 2010-02-24 40    
nota naar aanleiding van het verslag 2010-04-15   50  
behandeling 2010-06-08 54    
stemming 2010-06-15 7    
subtotaal   232 230 462
Staatsblad
publicatie wet 2011-11-24   527  
totalen
TK + EK       705
totaal       1232

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK