30.879

Initiatiefvoorstel-Van Dijken Vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaarttype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart
ingediend 21-11-2006 00:00
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

indiening 2006-11-21      
Tweede Kamer
behandeling 2009-06-03     925
stemming 2009-06-09     6
subtotaal       931
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-10-02 115    
memorie van antwoord 2009-11-24   53  
eindverslag 2010-01-26 63    
behandeling 2010-03-23 56    
stemming 2010-03-30 7    
subtotaal   241 53 294
totalen
TK + EK       1225

Documenten EK


Behandeling in TK

  • 9 juni 2009
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV) Handelingen TK 2008/2009, nr. 92, blz: 7245-7246
  • 3 juni 2009
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 91, blz: 7121-7125
  • 27 mei 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 88, blz: 6885-6909