31.772

Integratie bekostiging voortgezet onderwijs voor kinderen tot 18 jaar in het kindgebonden budgettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de integratie van hoofdstuk 3 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in de Wet op het kindgebonden budget
ingediend 14-11-2008 15:16
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-07-21      
advies 2008-10-01 72    
nader rapport 2008-11-10   40  
indiening 2008-11-14   4  
Tweede Kamer
stemming 2009-04-16     153
subtotaal       153
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-05-19 33    
memorie van antwoord 2009-06-02   14  
eindverslag 2009-06-09 7    
stemming 2009-06-16 7    
subtotaal   47 14 61
Staatsblad
publicatie wet 2009-07-30   44  
totalen
TK + EK       214
totaal       374

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK