31.795

Aanpassing regeling aanspraak huishoudelijke hulptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met een verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen waarop een aanspraak tot gelding kan worden gebracht en enige andere wijzigingen
ingediend 28-11-2008 10:43
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-07-11      
advies 2008-09-08 59    
nader rapport 2008-11-24   77  
indiening 2008-11-28   4  
Tweede Kamer
behandeling 2009-04-09     132
stemming 2009-04-14     5
subtotaal       137
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-05-28 44    
memorie van antwoord 2009-06-09   12  
eindverslag 2009-06-16 7    
stemming 2009-06-23 7    
subtotaal   58 12 70
Staatsblad
publicatie wet 2009-08-25   63  
totalen
TK + EK       207
totaal       410

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 14 april 2009
  stemmingsoverzicht Tweede Kamer PDF-document gewijzigd op 24 april 2009
 • 14 april 2009
  stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2008/2009, nr. 76 blz: 5964-5966
 • 9 april 2009
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 75, blz: 5899-5922
 • 1 april 2009
  behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 71, blz: 5622-5662