31.838 (R1874)

Goedkeuring Aanvullend Protocol betreffende strafbaarstelling handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystementype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Trb. 2003, 60 en Trb. 2005, 46)
ingediend 16-03-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad
toelichting t.b.v. workflow-statistieken Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt, omdat het zonder meer
instemmend luidt

Statistieken

indiening 2009-03-16      
Tweede Kamer
stemming 2010-02-18     339
subtotaal       339
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-04-13 54    
memorie van antwoord 2010-04-29   16  
eindverslag 2010-05-11 12    
stemming 2010-05-18 7    
subtotaal   73 16 89
Staatsblad
publicatie wet 2010-06-15   28  
totalen
TK + EK       428
totaal       456

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK