31.755

Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportagetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)
ingediend 29-10-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-08-07      
advies 2008-08-28 21    
nader rapport 2008-10-23   56  
indiening 2008-10-29   6  
Tweede Kamer
behandeling 2009-05-14     197
stemming 2009-06-02     19
subtotaal       216
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-09-08 98    
memorie van antwoord 2009-11-10   63  
eindverslag 2009-11-17 7    
behandeling 2009-12-08 21    
stemming 2009-12-15 7    
subtotaal   133 63 196
Staatsblad
publicatie wet 2010-01-26   42  
totalen
TK + EK       412
totaal       537

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK