31.552

Beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de minister van Justitietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie
ingediend 08-08-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-06-14      
advies 2007-08-16 63    
nader rapport 2008-08-04   354  
indiening 2008-08-08   4  
Tweede Kamer
behandeling 2009-09-02     390
stemming 2009-09-08     6
subtotaal       396
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-11-11 64    
memorie van antwoord 2010-02-04   85  
nader voorlopig verslag 2010-03-09 33    
nadere memorie van antwoord 2010-04-19   41  
eindverslag 2010-04-27 8    
stemming 2010-05-11 14    
subtotaal   119 126 245
Staatsblad
publicatie wet 2010-05-26   15  
totalen
TK + EK       641
totaal       1077

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 8 september 2009
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 107, blz: 8587
  • 2 september 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 105, blz: 8421-8439