31.829

Wijziging van onderwijswetten in verband met vereenvoudiging van de procedure voor verzuimmeldingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding
ingediend 29-12-2008 16:05
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-09-15      
advies 2008-11-14 60    
nader rapport 2008-12-22   38  
indiening 2008-12-29   7  
Tweede Kamer
behandeling 2009-05-19     141
stemming 2009-05-26     7
subtotaal       148
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-06-18 23    
memorie van antwoord 2009-06-18   0  
nader voorlopig verslag 2009-06-25 7    
nadere memorie van antwoord 2009-06-26   1  
eindverslag 2009-06-30 4    
stemming 2009-07-07 7    
subtotaal   41 1 42
Staatsblad
publicatie wet 2009-07-30   23  
totalen
TK + EK       190
totaal       318

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 26 mei 2009
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 87, blz: 6777-6778
  • 19 mei 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 85, blz: 6657-6673