31.808 (R1872)

Goedkeuring Verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruiktype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58)
ingediend 09-12-2008 16:54
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2008-12-09      
Tweede Kamer
stemming 2009-06-30     203
subtotaal       203
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-10-13 105    
memorie van antwoord 2009-11-16   34  
eindverslag 2009-11-17 1    
stemming 2009-11-24 7    
subtotaal   113 34 147
Staatsblad
publicatie wet 2009-12-21   27  
totalen
TK + EK       350
totaal       377

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK