31.810

Uitvoering Verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruiktype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58)
ingediend 12-12-2008 10:08
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-10-11      
advies 2008-11-14 34    
nader rapport 2008-12-08   24  
indiening 2008-12-12   4  
Tweede Kamer
stemming 2009-06-30     200
subtotaal       200
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-10-13 105    
memorie van antwoord 2009-11-16   34  
eindverslag 2009-11-17 1    
stemming 2009-11-24 7    
subtotaal   113 34 147
Staatsblad
publicatie wet 2009-12-21   27  
totalen
TK + EK       347
totaal       436

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK