31.821

Versterking besturing bij instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studententype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)
ingediend 18-12-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-08-01      
advies 2008-10-03 63    
nader rapport 2008-12-15   73  
indiening 2008-12-18   3  
Tweede Kamer
behandeling 2009-06-18     182
stemming 2009-07-02     14
subtotaal       196
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-10-27 117    
memorie van antwoord 2009-11-13   17  
eindverslag 2009-11-17 4    
behandeling 2010-01-26 70    
stemming 2010-02-02 7    
subtotaal   198 17 215
Staatsblad
publicatie wet 2010-03-18   44  
totalen
TK + EK       411
totaal       594

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 2 juli 2009
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 103, blz: 8306-8310
  • 18 juni 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 97, blz: 7681-7702