31.892

Implementatie Richtlijn betalingsdiensten in de interne markttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319)
ingediend 13-03-2009 08:33
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-12-09      
advies 2009-01-26 48    
nader rapport 2009-03-09   42  
indiening 2009-03-13   4  
Tweede Kamer
behandeling 2009-06-24     103
stemming 2009-06-30     6
subtotaal       109
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-10-01 93    
memorie van antwoord 2009-10-06   5  
eindverslag 2009-10-06 0    
stemming 2009-10-13 7    
subtotaal   100 5 105
Staatsblad
publicatie wet 2009-10-29   16  
totalen
TK + EK       214
totaal       324

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 30 juni 2009
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2008/2009, nr. 101, blz: 7993
  • 24 juni 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 99, blz: 7895-7904