31.855

Verwijsindex risicojongerentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met de introductie van een verwijsindex om vroegtijdige en onderling afgestemde verlening van hulp, zorg of bijsturing ten behoeve van risicojongeren die bepaalde risico’s lopen te bevorderen (verwijsindex risicojongeren)
ingediend 06-02-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-07-11      
advies 2008-10-17 98    
nader rapport 2009-02-02   108  
indiening 2009-02-06   4  
Tweede Kamer
behandeling 2009-07-01     145
stemming 2009-07-02     1
subtotaal       146
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-11-03 124    
memorie van antwoord 2009-11-24   21  
eindverslag 2009-12-01 7    
behandeling 2010-01-26 56    
stemming 2010-02-02 7    
subtotaal   194 21 215
Staatsblad
publicatie wet 2010-03-02   28  
totalen
TK + EK       361
totaal       599

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 2 juli 2009
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2008/2009, nr. 103, blz: 8317-8319
  • 1 juli 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 102, blz: 8140-8175