31.894

Uitbreiding en wijziging Wet milieubeheer inzake indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengselstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EEG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (Uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)
ingediend 17-03-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-12-15      
advies 2009-02-10 57    
nader rapport 2009-03-11   29  
indiening 2009-03-17   6  
Tweede Kamer
stemming 2009-07-02     107
subtotaal       107
Eerste Kamer
eindverslag 2009-09-08 68    
stemming 2009-09-22 14    
subtotaal   82   82
Staatsblad
publicatie wet 2009-11-03   42  
totalen
TK + EK       189
totaal       323

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK