32.022

Terugdringen alcoholgebruik onder jongerentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten
ingediend 18-07-2009 10:47
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-03-31      
advies 2009-06-08 69    
nader rapport 2009-07-13   35  
indiening 2009-07-18   5  
Tweede Kamer
behandeling 2010-05-12     298
verslag 2011-04-26     349
behandeling 2011-06-15     348
stemming 2011-06-30     15
subtotaal       712
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-11-08 131    
memorie van antwoord 2011-12-07   29  
nader voorlopig verslag 2012-02-14 69    
nadere memorie van antwoord 2012-03-09   24  
eindverslag 2012-03-13 4    
behandeling 2012-05-22 70    
Staatsblad
publicatie wet 2012-06-12   21  
totalen
totaal       1169

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK