31.944

Oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
ingediend 08-05-2009 12:21
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-03-17      
advies 2009-04-09 23    
nader rapport 2009-05-06   27  
indiening 2009-05-08   2  
Tweede Kamer
behandeling 2009-09-09     124
stemming 2009-09-17     8
subtotaal       132
Eerste Kamer
eindverslag 2009-10-06 19    
stemming 2009-10-13 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2009-12-01   49  
totalen
TK + EK       158
totaal       259

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 17 september 2009
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2009/2010, nr. 3, blz: 209
  • 9 september 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 108, blz: 8671-8686