31.560

Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Slob en Van der Burg Wet kraken en leegstandtype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)
ingediend 26-08-2008 10:39
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2008-08-26      
Tweede Kamer
behandeling 2009-10-14     414
stemming 2009-10-15     1
subtotaal       415
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-12-10 56    
memorie van antwoord 2010-02-08   60  
nader voorlopig verslag 2010-04-15 66    
nadere memorie van antwoord 2010-04-20   5  
eindverslag 2010-04-20 0    
behandeling 2010-05-18 28    
stemming 2010-06-01 14    
subtotaal   164 65 229
Staatsblad
publicatie wet 2010-08-17   77  
totalen
TK + EK       644
totaal       721

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK