31.814

Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren inzake bepalingen bestuurlijke boetestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren strekkende tot het opnemen van bepalingen inzake bestuurlijke boetes
ingediend 16-12-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-09-02      
advies 2008-10-16 44    
nader rapport 2008-12-12   57  
indiening 2008-12-16   4  
Tweede Kamer
stemming 2009-09-24     282
subtotaal       282
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-11-03 40    
memorie van antwoord 2009-12-28   55  
nader voorlopig verslag 2010-02-09 43    
nadere memorie van antwoord 2010-03-09   28  
eindverslag 2010-03-16 7    
stemming 2010-03-23 7    
subtotaal   97 83 180
Staatsblad
publicatie wet 2010-04-22   30  
totalen
TK + EK       462
totaal       597

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK