31.907

Implementatie richtlijnen BTW-pakkettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (Implementatie richtlijnen BTW-pakket)
ingediend 30-03-2009 11:13
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-11-17      
advies 2009-02-25 100    
nader rapport 2009-03-25   28  
indiening 2009-03-30   5  
Tweede Kamer
behandeling 2009-09-23     177
stemming 2009-09-29     6
subtotaal       183
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-11-03 35    
memorie van antwoord 2009-11-17   14  
eindverslag 2009-11-24 7    
stemming 2009-12-01 7    
subtotaal   49 14 63
Staatsblad
publicatie wet 2009-12-21   20  
totalen
TK + EK       246
totaal       399

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 29 september 2009
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2009/2010, nr. 7, blz: 406
  • 23 september 2009
    behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 5, blz: 319-333