31.930

Wijziging Successiewet 1956 inzake vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuurtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)
ingediend 20-04-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-03-18      
advies 2009-04-03 16    
nader rapport 2009-04-16   13  
indiening 2009-04-20   4  
Tweede Kamer
behandeling 2009-10-29     192
stemming 2009-11-03     5
subtotaal       197
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-11-27 24    
memorie van antwoord 2009-12-07   10  
nader voorlopig verslag 2009-12-09 2    
nadere memorie van antwoord 2009-12-14   5  
eindverslag 2009-12-14 0    
behandeling 2009-12-15 1    
stemming 2009-12-15 0    
subtotaal   27 15 42
Staatsblad
publicatie wet 2009-12-23   8  
totalen
TK + EK       239
totaal       280

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 3 november 2009
  stemming (aangenomen, voor: PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV) Handelingen TK 2009/2010, nr. 19, blz: 1514-1517
 • 29 oktober 2009
  Noot 1: bijvoegsel, schriftelijke antwoorden op vragen Handelingen TK 2009/2010, nr. 18, blz: 1494-1497
 • 29 oktober 2009
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 18, blz: 1407-1434
 • 28 oktober 2009
  behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 17, blz: 1245-1271