31.915

Aanpassing tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsanctiestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties
ingediend 07-04-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-12-16      
advies 2009-02-19 65    
nader rapport 2009-03-31   40  
indiening 2009-04-07   7  
Tweede Kamer
behandeling 2010-01-28     296
stemming 2010-02-02     5
subtotaal       301
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-04-14 71    
memorie van antwoord 2010-07-09   86  
nader voorlopig verslag 2010-10-12 95    
nadere memorie van antwoord 2010-11-25   44  
eindverslag 2010-11-30 5    
stemming 2010-12-07 7    
subtotaal   178 130 308
Staatsblad
publicatie wet 2010-12-21   14  
totalen
TK + EK       609
totaal       735

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 2 februari 2010
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2009/2010, nr. 49, blz: 4611
  • 28 januari 2010
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 48, blz: 4512-4524
  • 26 januari 2010
    behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 46, blz: 4389-4395