31.870

Verlaging alcoholpromillage voor schipperstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met het verlagen van het toegestane alcoholpromillage, alsmede wijziging van de Wet op de economische delicten, de Havenbeveiligingswet, de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, en de Wet van 26 april 2007, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op enkele technische punten
ingediend 21-02-2009 13:46
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-12-29      
advies 2009-01-07 9    
nader rapport 2009-02-13   37  
indiening 2009-02-21   8  
Tweede Kamer
behandeling 2010-02-11     355
stemming 2010-02-16     5
subtotaal       360
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-04-12 55    
memorie van antwoord 2010-05-18   36  
verslag 2010-06-08 21    
nota naar aanleiding van het verslag 2010-07-01   23  
stemming 2010-07-06 5    
subtotaal   81 59 140
Staatsblad
publicatie wet 2010-07-23   17  
totalen
TK + EK       500
totaal       571

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 16 februari 2010
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2009/2010, nr. 55, blz: 4969
  • 11 februari 2010
    behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 54, blz: 4918-4925