32.042

Goedkeuring verdrag met Frankrijk over de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelemententype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2009, 41)
ingediend 31-08-2009 10:44
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-05-08      
advies 2009-06-12 35    
nader rapport 2009-08-25   74  
indiening 2009-08-31   6  
Tweede Kamer
behandeling 2010-04-20     232
stemming 2010-04-22     2
subtotaal       234
Eerste Kamer
eindverslag 2010-05-11 19    
stemming 2010-05-18 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2010-06-24   37  
totalen
TK + EK       260
totaal       412

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK