31.375

Initiatiefvoorstel-Leijten Bekostiging van huishoudelijke verzorging door specifieke uitkeringentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden
ingediend 04-03-2008 11:37
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

indiening 2008-03-04      
Tweede Kamer
behandeling 2010-05-18     805
stemming 2010-05-20     2
subtotaal       807
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-09-29 132    
memorie van antwoord 2011-10-13   379  
eindverslag 2012-01-17 96    
behandeling 2012-03-06 49    
stemming 2012-03-20 14    
subtotaal   291 379 670
totalen
TK + EK       1477

Documenten EK


Behandeling in TK

 • 28 april 2011
  behandelingPDF-document Handelingen TK 2010/2011, nr. 80, item 17, blz. 75-81
 • 28 april 2011
  behandelingPDF-document Handelingen TK 2010/2011, nr. 80, item 53, blz. 131
 • 20 mei 2010
  stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2009/2010, nr. 86, blz: 7271
 • 18 mei 2010
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 84, blz: 7093-7117
 • 3 februari 2010
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 50, blz: 4666-4695
 • 9 december 2009
  behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 35, blz: 3411-3429