30.538

Initiatiefvoorstel-Recourt, Oskam en Segers Opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggeverstype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers
ingediend 27-04-2006 00:00
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

indiening 2006-04-27      
Tweede Kamer
verslag 2008-03-19     692
nota naar aanleiding van het verslag 2009-06-22     460
behandeling 2013-06-05     1444
stemming 2013-06-11     6
subtotaal       2602
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-11-12 154    
memorie van antwoord 2015-02-04   449  
eindverslag 2015-05-26 111    
behandeling 2015-10-27 154    
stemming 2015-11-10 14    
subtotaal   433 449 882
totalen
TK + EK       3484

Documenten EK


Behandeling in TK