32.131

Wet uniformering loonbegriptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)
ingediend 14-09-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-09-01      
advies 2009-09-07 6    
nader rapport 2009-09-11   4  
indiening 2009-09-14   3  
Tweede Kamer
behandeling 2011-04-07     570
stemming 2011-04-12     5
subtotaal       575
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-05-12 30    
memorie van antwoord 2011-05-13   1  
verslag 2011-05-19 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2011-05-20   1  
behandeling 2011-05-24 4    
stemming 2011-05-31 7    
subtotaal   47 2 49
Staatsblad
publicatie wet 2011-06-21   21  
totalen
TK + EK       624
totaal       658

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK