32.132

Afschaffing van de vliegbelastingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing van de vliegbelasting
ingediend 14-09-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-09-01      
advies 2009-09-10 9    
nader rapport 2009-09-11   1  
indiening 2009-09-14   3  
Tweede Kamer
behandeling 2009-11-18     65
stemming 2009-11-19     1
subtotaal       66
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-12-10 21    
memorie van antwoord 2009-12-14   4  
eindverslag 2009-12-15 1    
behandeling 2009-12-22 7    
stemming 2009-12-22 0    
subtotaal   29 4 33
Staatsblad
publicatie wet 2009-12-29   7  
totalen
TK + EK       99
totaal       119

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK