32.191

Wijziging Kieswet met betrekking tot Eerste Kamerverkiezingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties alsmede vaststelling van het tijdstip van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer
ingediend 29-10-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-09-29      
advies 2009-10-15 16    
nader rapport 2009-10-27   12  
indiening 2009-10-29   2  
Tweede Kamer
behandeling 2010-06-23     237
stemming 2010-06-29     6
subtotaal       243
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-09-21 84    
memorie van antwoord 2010-10-08   17  
eindverslag 2010-10-12 4    
behandeling 2010-11-16 35    
stemming 2010-11-16 0    
subtotaal   123 17 140
Staatsblad
publicatie wet 2010-12-01   15  
totalen
TK + EK       383
totaal       428

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 29 juni 2010
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie en CDA) Handelingen TK 2009/2010, nr. 92, blz: 7602
  • 23 juni 2010
    behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 90, blz: 7438-7451