32.031

Implementatie horizontale richtlijn accijnstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de accijns in verband met Richtlijn nr. 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 (PbEU L 9) (Implementatie horizontale richtlijn accijns)
ingediend 18-08-2009 09:55
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2009-08-18      
Tweede Kamer
stemming 2009-12-03     107
subtotaal       107
Eerste Kamer
eindverslag 2009-12-15 12    
behandeling 2009-12-22 7    
stemming 2009-12-22 0    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2009-12-29   7  
totalen
TK + EK       126
totaal       133

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK