32.217

Wet geldstelsel BEStype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels met betrekking tot het geldstelsel van de open­bare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede enige voorzieningen van overgangsrechtelijke aard (Wet geldstelsel BES)
ingediend 18-11-2009 09:26
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-10-06      
advies 2009-10-21 15    
nader rapport 2009-11-12   22  
indiening 2009-11-18   6  
Tweede Kamer
verslag 2010-01-26     69
nota naar aanleiding van het verslag 2010-02-17     22
behandeling 2010-05-12     84
stemming 2010-05-18     6
subtotaal       181
Eerste Kamer
verslag 2010-07-13 56    
nota naar aanleiding van het verslag 2010-08-18   36  
stemming 2010-09-28 41    
subtotaal   97 36 133
Staatsblad
publicatie wet 2010-10-01   3  
totalen
TK + EK       314
totaal       360

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK