31.989

Verbetering onderwijsachterstandenbeleidtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid
ingediend 25-06-2009 15:50
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-01-15      
advies 2009-04-29 104    
nader rapport 2009-06-22   54  
indiening 2009-06-25   3  
Tweede Kamer
behandeling 2010-01-12     201
stemming 2010-01-19     7
subtotaal       208
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-03-23 63    
memorie van antwoord 2010-04-16   24  
nader voorlopig verslag 2010-05-18 32    
nadere memorie van antwoord 2010-06-10   23  
eindverslag 2010-06-15 5    
behandeling 2010-06-29 14    
stemming 2010-07-06 7    
subtotaal   121 47 168
Staatsblad
publicatie wet 2010-07-22   16  
totalen
TK + EK       376
totaal       553

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 19 januari 2010
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, CDA, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2009/2010, nr. 43, blz: 4167-4168
  • 12 januari 2010
    behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 40, blz: 3902-3932