32.052

Wet modern migratiebeleidtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)
ingediend 09-09-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-06-26      
advies 2009-07-23 27    
nader rapport 2009-08-28   36  
indiening 2009-09-09   12  
Tweede Kamer
behandeling 2010-02-11     155
stemming 2010-02-16     5
subtotaal       160
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-04-27 70    
memorie van antwoord 2010-05-27   30  
nader voorlopig verslag 2010-06-21 25    
nadere memorie van antwoord 2010-06-23   2  
eindverslag 2010-06-29 6    
behandeling 2010-07-05 6    
stemming 2010-07-05 0    
subtotaal   107 32 139
Staatsblad
publicatie wet 2010-07-16   11  
totalen
TK + EK       299
totaal       385

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK