32.002

Uitbreiding werkingssfeer Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet naar de exclusieve economische zonetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone
ingediend 03-07-2009 16:10
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-12-09      
advies 2009-02-23 76    
nader rapport 2009-06-29   126  
indiening 2009-07-03   4  
Tweede Kamer
verslag 2011-09-12     801
behandeling 2013-05-23     619
stemming 2013-05-28     5
subtotaal       1425
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-07-09 42    
memorie van antwoord 2013-09-04   57  
verslag 2013-09-17 13    
nota naar aanleiding van het verslag 2013-09-25   8  
stemming 2013-10-08 13    
subtotaal   68 65 133
Staatsblad
publicatie wet 2013-10-25   17  
totalen
TK + EK       1558
totaal       1781

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK