32.310

Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank (Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen)
ingediend 08-02-2010 15:13
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-10-31      
advies 2009-12-09 39    
nader rapport 2010-02-02   55  
indiening 2010-02-08   6  
Tweede Kamer
stemming 2010-03-18     38
subtotaal       38
Eerste Kamer
eindverslag 2010-03-30 12    
stemming 2010-04-13 14    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2010-05-20   37  
totalen
TK + EK       64
totaal       201

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK