32.242

Samenvoeging gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradieltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel
ingediend 01-12-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-10-20      
advies 2009-11-11 22    
nader rapport 2009-11-26   15  
indiening 2009-12-01   5  
Tweede Kamer
behandeling 2010-04-15     135
stemming 2010-04-20     5
subtotaal       140
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-05-25 35    
memorie van antwoord 2010-06-11   17  
eindverslag 2010-06-15 4    
behandeling 2010-07-05 20    
stemming 2010-07-06 1    
subtotaal   60 17 77
Staatsblad
publicatie wet 2010-07-29   23  
totalen
TK + EK       217
totaal       282

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK