32.187 (R1902)

Goedkeuring Verdrag inzake clustermunitie



type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2008, 45)
ingediend 23-10-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-07-28      
advies 2009-08-06 9    
nader rapport 2009-10-16   71  
indiening 2009-10-23   7  
Tweede Kamer
behandeling 2010-06-30     250
stemming 2010-07-01     1
subtotaal       251
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-09-21 82    
memorie van antwoord 2010-11-30   70  
eindverslag 2010-12-14 14    
behandeling 2011-01-18 35    
stemming 2011-01-18 0    
subtotaal   131 70 201
Staatsblad
publicatie wet 2011-02-22   35  
totalen
TK + EK       452
totaal       574

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK